شرکت استان آذربایجان شرقی

پروژه های در دست اقدام

 
ردیف عنوان پروژه نام شهر
1 برداشت و جمع آوری اطلاعات  اسکو
2 برداشت و جمع آوری اطلاعات ایلخچی
3 برداشت و جمع آوری اطلاعات باسمنج
4 برداشت و جمع آوری اطلاعات بناب جدید
5 برداشت و جمع آوری اطلاعات جلفا
6 برداشت و جمع آوری اطلاعات زنوز
7 برداشت و جمع آوری اطلاعات کشکسرای
8 برداشت و جمع آوری اطلاعات هادیشهر
9 برداشت خطوط اصلی شبکه آب و فاضلاب  به روش  RTK تبریز
10 برداشت اطلاعات توصیفی حوضچه ها و منهول ها  
11 مکانیزاسیون برداشت اطلاعات مشترکین  
12 پیاده سازی فرآیند ثبت، کنترل، پردازش و تحویل ازبیلت ها  
13 ارائه ورژن جدید از سامانه وب جی آی اس(سجما)