شرکت استان آذربایجان شرقی

ارائه مقاله

 
ردیف عنوان مقاله نویسندگان محل ارائه / چاپ سال انتشار
1 بهره برداري ونگهداري ازتاسيسات آب شهري بارويکرد مديريت حوادث با استفاده از اطلاعات مکاني   سومين کنفرانس ملي کابرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب وبرق 22و23 آذرماه 1394
2 طراحی و توسعه سامانه جامع مدیریت اطلاعات مبتنی بر وب(سجما)برای مدیریت اطلاعات امور مشترکین آب و فاضلاب فرهاد الماس پور-سبیله اسدی-رامین بنائی-فاطمه اعتمادی چهارمين کنفرانس ملي کابرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب وبرق 22و23 آذرماه 1396
3 پهنه بندی ریسک وقوع حوادث و اتفاقات شبکه با استفاده از مدل سازی آماره های مکانی در منطقه 4 شهر تبریز فرهاد الماس پور-سبیله اسدی-رامین بنائی-فاطمه اعتمادی چهارمين کنفرانس ملي کابرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب وبرق 22و23 آذرماه 1396
4 مطالعات آب یابی در مناطق شهری با استفاده از روش های ژئوفیزیک و GIS(مطالعه موردی: شهر مراغه) حسین صدیقی، محمود ناعم وند، امیر جعفری نربین چهارمين کنفرانس ملي کابرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب وبرق 22و23 آذرماه 1396