شرکت استان آذربایجان شرقی

دوره های آموزشی

 
ردیف عنوان دوره زمان برگزاری
1 کاربرد GIS  در آب بدون درآمد آبان 97
2 تحلیل های مکانی تیرماه 97
3 آشنایی با نرم افزار GIS شهریورماه 96
4 سمینار آشنایی با  WebGIS و MobileGIS   آبان 98