شرکت استان آذربایجان شرقی

اهداف استراتژیک

  • یکپارچه سازی اطلاعات مکانی استان جهت مدیریت بهینه
  • هوشمند سازی شبکه جهت کنترل آنلاین شبکه
  • مدیریت بحران با تکیه بر سامانه اطلاعات مکانی
  • برنامه ریزی توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب بر اساس مدل مکانی و زمانی حوادث و اتفاقات