شرکت استان آذربایجان شرقی

اخبار و اطلاعیه

 
 پیاده سازی ورژن جدید سامانه سجما
 ورژن جدید سامانه سجما بر اساس نیازمندی های شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی طراحی و پیاده سازی گردیده است.
 
 برگزاری سمینار آشنایی با WebGIS و MobileGIS
 سمینار آموزش تکنولوزی های مدرن در زمینه GIS  جهت آشنایی همکاران و مدیران محترم درسالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان 
اذربایجان شرقی توسط مدرس دوره  مهندس ادیبی برگزار گردید.
 
برگزاری کارگاه آموزش ورژن جدید سامانه سجما
کارگاه آموزش کاربران GIS  جهت کار با سامانه جدید در مورخه 1398/09/19 در محل ساختمان سفید شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.